Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
02.10.2023 - Anunt achizitie lucrari instalare sistem supraveghere video
07.09.2023 - Informare cetateni
29.05.2023 - ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren
15.05.2023 - Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Anunt achizitie lucrari instalare sistem supraveghere video

Primaria Comunei Helesteni implementeaza proiectul "Infiintarea sistemului de supraveghere in comuna Helesteni, Judet Iasi"
Tip anunt: Achizitie directa
Cod CPV: 32323500-8 - sisteme de supraveghere video

Informare cetateni

Primaria comunei Helesteni aduce la cunostinta cetatenilor indatoririle ce le revin conform OG.21/2002 modificata si completata de Lg273/2020 si OG.43/1997

ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren

Conform art.3, alin 3 din legea nr. 554/2002 privind conteciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, actul atacat se suspendă de drept până la soluționarea cauzei, iar licitația publică din data de 09.06.2023 ora 14.00 se anulează.

Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023

Primaria comunei Helesteni organizareaza licitatie pentru concesiune teren intravilan in suprafata de 1000 mp. Termenul de depunere a ofertelor 09.06.2023.

Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 1000 mp data limita depunere a ofertelor 02.03.2023

Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 5000 mp data limita depunere a ofertelor 15.02.2023

Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.

Incepand cu data de 03.11.2022 sa demarat campania de colectare a documentelor de la cetateni privind "Serviciiile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din UAT Helesteni"

Licitatie pentru Concesiune teren 58832mp

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 58832 mp in vederea realizarii PROIECT PANOURI FOTOVOLTAIVE

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - INFORMAȚII UTILE

Prin intermediul acestei sectiuni vezi gasi informatii legate de : MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?
CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI?
CUM SI UNDE SE DEPUNE FORMULARUL?

Licitatie concesiune teren pentru proiect PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

Comuna Heleteni, organizeaza in data de 19.10.2022, ora 12,00 licitatie publica, avand ca obiect ,,Concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafafa de 58 832 mp, Tarla 34, parcelele 159/53 si 164/53, nr.cadastral 61157, situat in Comuna Heleteni, judetul lasi, apartind domeniului privat al Comunei Heleteni, in vederea realizarii PROIECT PARC PANOURI FOTOVOLTAICE
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL