Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
20.01.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.
03.11.2022 - Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.
02.11.2022 - Licitatie pentru Concesiune teren 58832mp
21.10.2022 - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - INFORMAȚII UTILE
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 1000 mp data limita depunere a ofertelor 02.03.2023

Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 5000 mp data limita depunere a ofertelor 15.02.2023

Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.

Incepand cu data de 03.11.2022 sa demarat campania de colectare a documentelor de la cetateni privind "Serviciiile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din UAT Helesteni"

Licitatie pentru Concesiune teren 58832mp

Comuna Helesteni organizeaza licitatie pentru concesionarea suprafetei de 58832 mp in vederea realizarii PROIECT PANOURI FOTOVOLTAIVE

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - INFORMAȚII UTILE

Prin intermediul acestei sectiuni vezi gasi informatii legate de : MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?
CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI?
CUM SI UNDE SE DEPUNE FORMULARUL?

Licitatie concesiune teren pentru proiect PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

Comuna Heleteni, organizeaza in data de 19.10.2022, ora 12,00 licitatie publica, avand ca obiect ,,Concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafafa de 58 832 mp, Tarla 34, parcelele 159/53 si 164/53, nr.cadastral 61157, situat in Comuna Heleteni, judetul lasi, apartind domeniului privat al Comunei Heleteni, in vederea realizarii PROIECT PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

ANUNȚ - Achizitie Directa Lucrari de instalatii electrice

Primaria comunei Helesteni lanseaza solicitare de oferte de pret pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizarea infrastructurii de iluminat public"

ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Primaria comunei Helesteni organizareaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical 0.5 norma in cadrul Centrului de Zi in data de 04 aprilie 2022.

ANUNȚ privind organizarea concursului de promovare in grad

Primaria comunei Helesteni organizareaza concurs / examen de promovare in grad profesional pentru un functionar din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Termenul de depunere a dosarelor 20 zile de la data publicarii.

ANUNȚ - de promovare in grade sau trepte profesionale

Primaria comunei Helesteni organizareaza examen de promovare in grade sau trepte profesionale pe 28.04.2021 ora 10. Termenul de depunere a dosarelor 24.04.2021. Bibliografia si conditiile le regasiti in anunt.
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL